Løvehodene er noen karakteristiske klippeformasjoner ved Hammershus på vestkysten av Bornholm i Danmark. Formene er skapt ved erosjon fra havet, og kalles også Kamelhodene.