Løgnin er en arm av Namsfjorden i Namdalseid og Namsos kommuner i Trøndelag. Fjordarmen strekker seg omtrent fra Bangsund og 11 km sørvestover til Sjøåsen. Fylkesveg 17 følger østsiden av fjorden.