Løken, norsk slekt som stammer fra gården Løken i Fet kommune, Akershus. Til slekten hører bl.a. en gren som stammer fra proprietær på By i Stjørdal Ole Løchen. Han var far til overkontrollør Edvard Martin Løchen og brukseier på Sundnes i Inderøy Herman Løchen (1822–76). E. M. Løchen var far til filosofen og naturforskeren Arne Løchen (1850–1930), juristen og politikeren Einar Løchen (1850–1908), journalisten Hjalmar Løken (1852–1932), fylkesmann i Hedmark Thorvald Løchen (1861–1943) og maleren Karl (Kalle) Løchen (1865–93). Herman Løchen var far til kokebokforfatteren Olaug Marie Løken (1854–1925) og forfatteren og politikeren Håkon Løken (1859–1923). Einar Løchen var farfar til høyesterettsdommer Einar Løchen (1918–2008).