László Nagy, ungarsk dikter og oversetter, en av de betydeligste innen ungarsk etterkrigslitteratur. Studerte først malerkunst, senere filologi. Han fikk sitt virkelige litterære gjennombrudd i tøværsperioden etter Stalins død. Sammen med andre unge forfattere forsøkte han å finne en vei ut av det uføre litteraturen var brakt inn i av den forfeilede kulturpolitikken. Han bidrog i høy grad til å skape et tidsmessig poetisk språk. Han debuterte med diktsamlingen Forsvinn, smerte! i 1949 og utgav til sin død i alt ti diktsamlinger samt en rekke gjendiktninger, i første rekke fra sørslaviske språk (samlede dikt og gjendiktninger i 4 bd. 1975). Norske gjendiktninger finnes i antologien Moderne ungarsk lyrikk (1975).