László Németh, ungarsk forfatter, kritiker og oversetter; en ledende skikkelse i ungarsk prosa og åndsliv fra 1930 og frem til sin død. 1932–37 utgav han tidsskriftet Tanu (Vitne). I 1930-årene var han en av de ledende ideologer for den sosiallitterære bevegelse «de folkelige». Hans mest kjente essaysamling er Kvalitetens revolusjon (1941), og hans viktigste romaner er Gru (1947, norsk tittel Som stenen faller, 1961), Égetö Eszter (1956) og Nåde (1965). Han skrev også en rekke historiske skuespill og samfunnsdramaer, bl.a. Galilei (1956). Németh oversatte Ibsens Et dukkehjem til ungarsk.