Kyrkjenuten, høyeste fjell i Sauda kommune, Rogaland, 1602 moh. Kyrkjenuten ligger nord i kommunen, mellom Slettedalen og dens sidedal, Berdalen.