Kypselos, enehersker (tyrann) i Korinth ca. 655–625 f.Kr., etterfulgt av sin sønn Periandros. Deres regjeringstid betydde høydepunktet i byens historie i oldtiden. De grunnla en rekke kolonier. Om slektens rikdom vitnet votivgaver i greske templer, bl.a. Kypseloskisten i Hera-tempelet i Olympia (et skrin av sedertre innlagt med elfenben og gull og smykket med mytologiske og allegoriske bilder, utførlig beskrevet av Pausanias; antakelig fra 500-tallet f.Kr.).