Kypsela (cypsela, gr. kypselē – hult rør) er frukten i korgplantefamilien Kypsela ligner den tørre frukten akene, men kypsela er dannet fra en undersittende fruktknute med to fruktblad og ett hulrom. Hos mange korgplanter er kypsela festet til en omdannet del av begerbladet, for eksempel sveveapparatet (fnokk) på frøene til løvetann eller løvetannfrø eller hestehov.