Kypros' politiske system

Artikkelstart

Etter forfatningen av 1960 er Kypros en uavhengig, demokratisk, enhetsstatlig og i stor grad presidentstyrt republikk. Siden den tyrkiske invasjonen i 1974 har imidlertid forfatningen bare vært i kraft for den gresk-kypriotiske, sørlige delen av øya. Den nordlige delen, Nord-Kypros, ble i 1983 ble den proklamert som en uavhengig stat, men er kun anerkjent av Tyrkia og regnes av resten av verdenssamfunnet som en okkupert del av Kypros. I 1985 fikk Nord-Kypros en ny grunnlov. Flere forsøk på gjenforening har mislykkes.

President, regjering og nasjonalforsamling

Presidenten, som er statsoverhode og reelt sett også regjeringssjef, velges i allmenne valg for fem år. Visepresidenten skal etter forfatningen tilhøre det tyrkiske mindretallet, men denne stillingen har stått ubesatt siden 1974.

Lovgivende myndighet er lagt til representanthuset. Det har etter delingen av øya 56 medlemmer, valgt i allmenne valg for fem år. Den tyrkiske folkegruppen skal etter forfatningen ha 24 medlemmer av representanthuset. Også den nord-kypriotiske republikken har etter sin forfatning en valgt president og en regjering utgått av en folkevalgt forsamling på 50 medlemmer.

Både den greske og tyrkiske staten har et flerpartisystem.

Administrasjon

Administrativt er Kypros inndelt i seks distrikter, hvert styrt av en statsutnevnt embetsmann. Distriktene går på tvers av grensen mellom de to statene.

Rettsvesen

Den høyeste domstolen er høyesterett, med ti medlemmer, utnevnt av presidenten. Den er appellrett både i sivil- og strafferettslige saker. Ellers er det assiseretter for alvorlige straffesaker, og som førsteinstansretter, distriktsdomstoler. Et øverste justisråd utnevner dommere til domstoler under høyesterett og har ellers en tilsynsfunksjon overfor rettsvesenet.

I den tyrkiske delen av Kypros er det et eget rettsvesen. Det er egne greske kirkelige og tyrkiske islamske familierettslige domstoler.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg