Kvitbanken, fiskebanke i Nordsjøen øst for Doggerbank. I værmeldingen omfatter Kvitbanken det sørøstlige området av Nordsjøen.