Kvinnefossen, foss i elva Kvinna i Eitorn, Leikanger kommune; Sogn og Fjordane. Fossen har 200 m fall. Både elva og fossen er landskapsvernområde.