Kvernøya, øy i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag. Med sine 5,1 km² er det den største øya i kommunen. I nord og øst hovedsakelig kupert skogsterreng, i vest og sør mer fjell og lyngområder. Det høyeste punktet på øya er Kværnøyfjellet, 145 moh. I tiden etter andre verdenskrig hadde øya omkring 80 innbyggere som levde av fiske og jordbruk. I dag (2011) kan den regnes som fraflyttet. Som for de andre øyene i Flatanger (Halmøya og Bjørøya) er det funnet spor av bosetning som går helt tilbake til yngre steinalder.