Kvassheim fyr, fyr i Hå kommune, Rogaland, sør for Vigrestad på Jæren; opprettet 1912. Lysstyrke 26 400 cd, lysvidde 13 nautiske mil. Tåkesignal, knallsignal opprettet 1912, horn 1915 og tyfon 1956. Automatisert 1986, nedlagt og erstattet av fyrlampe 1990. Overtatt av Jæren friluftsråd 2004.