Kvalsundfunnet, båtfunn på gården Kvalsund, Nerlandsøya, Herøy kommune, Møre og Romsdal, består av deler til to fartøyer, en 9,50 m lang og 1,50 m bred båt med to par årer, og en 18 m lang og 3,20 m bred innrettet for 10 par årer. Det er uvisst om noen av dem har hatt mast og seil. De er bygd av eik og furu og står i sin konstruksjon nær vikingskipene; med sitt smale og ranke skrog virker de likevel eldre enn disse, og funnet dateres derfor vanligvis til tiden omkring 600-tallet. Det dreier seg her om et såkalt myroffer i slekt med de danske mosefunn; alle deler av fartøyene var omhyggelig brutt i stykker før de ble gravd ned i myra, og ingen av dem er så fullstendige at man har kunnet sette dem sammen igjen. Man kjenner også andre, tilsvarende offerfunn på dette stedet, men av disse er så godt som intet bevart. Utgravd av H. Shetelig 1920.