Kvåsfoss, fall i Lyngdalselva (Lygna), i Lyngdal kommune, Vest-Agder, 17 km før utløpet, nær Kvås kirke; 36 m fall. «Kvåssteinen» er en naturlig bro i fossen. Hit går laksen i Lygna.