Russland og Litauen, strandsjø ved kysten av det tidligere Øst-Preussen (Kaliningrad fylke), skilt fra Østersjøen ved en smal, 98 km lang sandtange (Kurische Nehrung, russ. Kurskaja Kosa). Sandtangen er ført opp på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv. Kurisches Haff har utløp til Østersjøen gjennom et trangt sund ved Klaipeda. Grunn og lite farbar.