Kurilergropen, havdyp i Stillehavet, utenfor sørøstkysten av Kurilene. Største dyp 9750 m.