Innen landets kunsthåndverk viser malayiske former og mønstre impulser både fra indisk og vietnamesisk kunst, med bl.a. spiral-, rombe- og sik-sak-mønstre i tekstil og metallkunst. Med islam ble dyre- og menneskemotiver i stor grad erstattet av planteornamentikk, samtidig som et særpreget billedspråk med røtter i lokal mytologi levde videre. En rekke ulike tekstiler finnes med ulike mønstre og teknikker. Mest vanlig er batikk, plangi og ikat. Fine eksempler på metallkunst finnes i dolker, sølv- og bronsegjenstander dekorert med filigran og niello samt bronsekanner utsmykket med dyremotiver. Sølvarbeider omkring Malakkastredet kan vise til elegante smykker inspirert av både javanesisk og kinesisk sølvsmedkunst.