Kunnskaps- og forskningsvirksomhetenes Landsforening, arbeidsgiverforening grunnlagt i 1985. Foreningen gikk i 2001 inn i den nystartede foreningen Abelia, som er tilsluttet NHO.