Kunene, elv på 945 km i Angola.Kuneneelven starter nordøst for Huambo. Derfra renner den sørover forbi Chiamelu. I disse høydeområdene består berggrunnen av granitt. Ved Matala faller Kuneneelven 13 meter før den renner inn i nordlige del av Kalahariørkenen. Matalademningen. Ruacanademningen.