Kumbakonam, by i India, Tamil Nadu, i Cauverys delta, 250 km sørvest for Chennai; 140 000 innb. (2001), med forsteder 160 800 innb. Handelssenter med silke- og bomullsindustri og rismøller. Sanskritbibliotek fra 800-tallet, mange templer. Kumbakonam er en av hinduismens helligste byer, og renselsesfesten hvert 12. år besøkes av store pilegrimsskarer. Den ble på 600-tallet hovedstad i Chola-riket, og var en viktig by til den 1799 ble avstått til britene.