Kulturløftet ble etablert som begrep for den rødgrønne regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk. Kulturløftets mål var å heve kulturens status som samfunns- og politikkområde. Kulturløftet ble iverksatt fra 2007 under kulturminister Trond Giske. Regjeringen økte da Kultur- og kirkedepartementets budsjett med 524 millioner kroner.