Kulla Gunnarstorp gamle slott er oppført 1582 av Jørgen Brahe. Det er en stor toetasjes steinbygning med portgjennomkjørsel, flankert av to enetasjes fløyer, alt beliggende på en borgholme omgitt av vollgraver. I slottet er det bevart en rekke gamle interiører.