Kujbysjev-magasinet, i Russland, en av verdens største kunstige innsjøer. Dannet 1955 ved oppdemning av Volga, 48 km nordvest for byen Samara, tidligere Kujbysjev. Anlegget består av en 45 m høy demning, sluser og en kraftstasjon med en kapasitet på 2300 MW. Volgas nivå er hevet 24,3 m på en strekning av 482 km. Kujbysjev-magasinet rommer 58 milliarder m3. Kraftstasjonen kalles Volga-V. I. Lenin-kraftstasjonen.