Krumpen, dansk uradelsslekt som er kjent siden midten av 1300-tallet, og døde ut 1569. Til slekten hører bl.a. herr Jørgen Krumpen (død ca. 1500) til Trudsholm, og hans tre sønner: erkediakon i Viborg, riksråd Jacob Krumpen (død 1518), katolsk biskop i Vendsyssel (Børglum), senere lensherre Stygge Krumpen (ca. 1485–1551) til Hald, og riksråd og riksmarsk Otte Krumpen (ca. 1480–1569), slektens siste mann.