Kroppanmarka, boligområde ca. 6 km sør for Trondheim sentrum, nord for Okstad-gårdene, mellom Nidelva (Nedre Leirfoss) og E 6. Navnet er etter gården Kroppan. Ved boligfeltene ligger Okstad skole, som er en barneskole for 1.- 4. klassetrinn. Fra 5. trinn overflyttes elevene til Sjetne skole. Området har to barnehager.