Kronprins Christian Land, stor halvøy på Grønlands nordøstkyst, på østsiden av Danmarksfjorden, på vel 80° n.br. I sør er det store isfrie områder, mens den nordlige delen er dekket av en lokal innlandsis, som skyter seg et godt stykke ut i havet (Nordostrundingen). Nær det nordvestlige hjørne ligger en liten flyplass og meteorologisk stasjon, Station Nord. Det er en av verdens nordligste bebyggelser.