Krokodil, russisk satirisk magasin, grunnlagt 1922, utkommer i Moskva tre ganger månedlig. I sovjettiden atskilte bladet seg sterkt fra den øvrige sovjetiske presse fordi det også brakte karikaturer av bl.a. hjemlige byråkrater. Var meget skarpt i sin kritikk av utenlandsk politikk og politikere. Bidrag fra flere fremstående forfattere og tegnere. I 1990-årene opplevde bladet en sterk tilbakegang, 1995 var opplaget på ca. 2,2 mill., tre år senere var det nede på ca. 60 000.