Krognos, utdødd dansk (skånsk) uradelsslekt som er kjent siden begynnelsen av 1300-tallet. Navnet betyr kroknese og ble ikke brukt av slekten, men har festet seg i senere genealogi, som også anfører slektsnavnet Stigsen. Til slekten hører bl.a. riksråd Stig Olufsen (død 1461). Hans sønnesønn var storgodseieren, riksråd Mourits Olufsen (død 1550) til Krapperup, Bollerup og Bregentved. Slekten døde ut med hans sønn riksråd Oluf Mouritsen Krognos (1535–73).