En slekt som stammer fra ridefogd Lars Andersen Krog (1636–1700) i Kjær i Nordjylland. Slekten kom til Norge med hans sønnesønn sorenskriver i Orkdal Andreas Christian Christensen Krog (1705–77), som var farfar til oberst, sjef for Krigsskolen, statsråd Nicolay Johan Lohmann Krog (1787–1856).