Pavelig orden, grunnlagt 1905, som en fornyelse av den portugisiske Kristusordenen i dennes opprinnelige form. Ordenen har bare en klasse, riddere. Disse er høyt rangert ved pavestolen.