Bygning på Blindern, Universitetet i Oslo, tidligere kalt Biologibygningen, på hjørnet av Blindernveien og Molkte Moes vei. Bygningen var ferdig oppført i 1971. Dette var en stor investering for å slå sammen flere små biologiske institutter, som lå spredt i flere av Universitetets bygninger. Kristine Bonnevies hus rommer Institutt for biovitenskap etter en sammenslåing av Institutt for molekylær biovitenskap og Biologisk institutt i 2013.