Kristiansand havn, 18. juni 2013
Kristiansand havn, 18. juni 2013.
Kristiansand havn, 18. juni 2013
Lisens: CC BY SA 3.0
Kristiansand havn, 9. juni 2021
Kristiansand havn, 9. juni 2021.
Kristiansand havn, 9. juni 2021
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Fra Kristiansand havn.

Kristiansand havn omkranser det meste av Kristiansand mot sør, fra Glencore Nikkelverk AS (tidligere Falconbridge) i vest til Odderøya i øst. Havnen er Norges viktigste transportknutepunkt i sør. De viktigste havnearealene ved siden av Fergekaiområdet ligger på Odderøya. Det er nye kaiområder i Kongsgårdbukta like ved bygrensa i øst.

I Nasjonal transportplan har Kristiansand havn blitt utpekt som en havn med særlig funksjon i Norges transportnett.

Organisasjon

Kristiansand havn er et kommunalt foretak som eies av Kristiansand kommune. Havnestyret består av bystyrerepresentanter, brukerrepresentant, en fra Agder fylkeskommune og en fra de ansatte.

Havnen er organisert med en havnedirektør som leder og fire avdelinger: Driftsavdeling, Stabsavdeling, Eiendomsavdeling og Prosjektavdeling. Havnen har 31 ansatte (2020).

Virksomhet

Fergetrafikken er sentral for Kristiansand havn, med Fjordline og Color Line som viktigste fergeoperatører mellom Kristiansand og Hirtshals i Danmark. I 2019 hadde fergeterminalen 1031 anløp med om lag 1,25 millioner passasjerer. Fra april 2022 starter rederiet Holland Norway-lines opp seilinger mellom Kristiansand og Eemshaven i Nederland.

Årlig antall skipsanløp er om lag 2000, med en total tonnasje pr år om lag 35 000 000.

Årlig betjener havna om lag 50 000 containere. Det har vært en nedgang i godstrafikken som følge av økt konkurranse fra Larvik og Stavanger. I 2020 hadde havna 232 anløp til containerterminalen. Dette var en reduksjon på 6 prosent fra året før i antall, med en nedgang i tonnasje på 20 prosent.

Nøkkeltall

Havnen hadde totale driftsinntekter på 134 millioner kroner i 2020 og et netto årsresultat på 30 millioner kroner. Driftskostnadene utgjorde 104 millioner kroner.

Utvikling av havna

I 2003 ble det fattet politisk vedtak om flytting av containerhavna fra Lagmannsholmen i sentrum til en tomt litt utenfor sentrum. Dette vedtaket ble omgjort i 2013 og har skapt stor debatt blant Kristiansands befolkning.

Kristiansand havn står for om lag 40 prosent av all landstrømomsetting i norske havner.

Historie

Kristiansand havn, ukjent årstall, fotografert en gang etter år 1900.

Kristiansand havn, ukjent årstall, fotografert en gang etter år 1900.

Av /Nasjonalbiblioteket.
Christiansand havn sett fra Odderøya. Bildet er tatt en gang mellom 1880 og 1890.
Tømmereksport i Christiansand havn, sett fra Odderøya. Bildet er tatt en gang mellom 1880 og 1890.
Av /Nasjonalbiblioteket.
Situasjonskart over Kristiansand ca. 1730

Kart over Kristiansand havn, ca. 1730, som blant annet viser Fredriksholm festning og Gamleøya (Alte Insel) i Flekkerøy havn og Christiansholm festning ved Kvadraturen (Kristiansand sentrum).

Av .

Tyngdepunktet for havnevirksomheten for det vi i dag kjenner som Kristiansand lå tidligere i Indre Flekkerøy havn, om lag fem kilometer i luftlinje i sørlig retning fra byen. Her lå det som av Nicolai Wergeland ble beskrevet som den beste havn i hele Norge, «ja Verden, Maltha maaske undtagen». Årsaken til beskrivelsen var blant annet havnas dybde og at skipene kunne seile inn og ut av havna med samme vindretning. Ved Flekkerøy fikk kong Christian III anlagt en festning og fra 1556 bygget et blokkhus. Da hans barnebarn, kong Christian IV grunnla Kristiansand i 1641 ble havneaktiviteten fortsatt opprettholdt i Indre Flekkerøy Havn. Det bekreftes av et murhus som ble reist på Gamleøya i 1642. Dette festningsanlegget ble lagt ned 1. mai 1658, og i 1662 stod et nytt anlegg ferdig på Fredriksholm, også det i Indre Flekkerøy havn. Likevel markerte grunnleggelsen av Kristiansand by, tidligere skrevet Christianssand, en forskyvning av havneaktiviteten.

Kristiansand har siden grunnleggelsen i 1641 vært en havneby. Her har vært en trygg og god havn som har vært et knutepunkt mot kontinentet. Christiansholm festning ble anlagt mellom 1666 og 1672. Ved Lagmannsholmen ble etablert verft for bygging av militære skip. Her var en periode flåtestasjon for marinen. I 1764 ble Fredriksholm lagt under Christiansholms kommando. I 1871 ble alt skyts overført til anleggene ved Christianssand festning og tre år senere var Fredriksholm festning nedlagt. Grunnmuren til festningen er fortsatt synlig.

Det som en periode var Nord-Europas største karantenestasjon for den internasjonale skipsflåten, stod ferdig på Odderøya i 1804. Her ble skip som var rammet av sykdomsutbrudd lagt i karantene. Tidligere hadde disse skipene blitt ankret opp ved Bragdøya.

Oksøy og Grønningen fyr markerer innseilingen til Kristiansand gjennom byfjorden. Oksøy, som er høyest med side 36 meter, stod ferdig 25. november 1832 og var det første norske fyret med linseapparat. Oksøy, Grønningen (1878) og Odderøya fyr (1832) gir sammenhengende navigasjonshjelp inn til Kristiansand havn. Lyset fra Oksøy når hele 19 nautiske mil eller omtrent 35 kilometer. Det er i underkant av en tredjedel av avstanden mellom Kristiansand og det danske fyret ved Hanstholm.

Kristiansand havn har vært sentral i utviklingen av byen som kjøpstad og handelssentrum. Det var kong Christian IVs intensjon ved grunnleggelsen i 1641 at all handelsvirksomhet langs Agderkysten skulle flyttes til Kristiansand. Området lå strategisk til for skipsfart med blant annet eik- og furueksport fra innlandet. Havna var også et naturlig stoppested for transport til og fra Østersjøen.

Nåtidens havneaktivitet preges delvis av prosess- og offshoreindustrien som har flere bedrifter representert i Kristiansandsregionen. Kombinert med varetransport er Kristiansand havn i dag en viktig ferdselsåre for persontrafikk til Europa.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg