Kristian Rambjør, norsk næringslivsleder og utdannet skipsingeniør. Lederstillinger i norsk næringsliv og adm. direktør i NSB 1990–95.