Christian, mannsnavn, av latin Christianus, 'kristen', fra gresk khristós, 'salvet', tilsvarende arameisk mesiha, 'Messias'. Brukt som døpenavn i Norge fra ca. 1300. Varianter: Kristen, Karsten, Chris, Krister. Navnedag 14. mai.