Kristen Muslimmisjon

Artikkelstart

Kristen Muslimmisjon (KNM) driver misjon rettet mot muslimer. Organisasjonen ble startet med navnet Norsk Muhammedanermisjon (NMM) i 1940 av teologen Otto Torvik (1901 – 1988).

Faktaboks

Også kjent som
KMM, inntil 2001 Den Norske Muhammedanermisjon

Organisasjonen driver misjon og sosialt arbeid i India, Indonesia, Midtøsten og Senegal. Den driver også misjonsarbeid i Norge. Organisasjonen er organisert i fem kretser. Kretsene samler inn penger og driver forkynnelse og møter. I 2018 hadde organisasjonen 2143 støttespillere.

Muslimske miljøer har ulike reaksjoner på kristen misjonsvirksomhet rettet mot muslimer. For historiske konfliktlinjer se muslimmisjon.

Historikk

Otto Torvik var først utdannet som misjonær ved Fjellhaug misjonshøgskole. Det norsk lutherske kinamisjonsforbund som drev skolen utdannet misjonærer for å arbeide i Kina. Torvik reiste ut som misjonær til Øst-Turkmenistan i Kina i 1931. Det var en del av landet som hadde en stor muslimsk befolkning.

Etter utdanningen ved Fjellhaug tok Torvik teologisk utdanning ved Augsburg Seminary og senere en mastergrad i teologi ved Hartford Seminary i USA. Han ble ordinert som prest i 1946.

Da han han i 1940 startet NMM hadde han kontakter både i Norge og i norske miljøer i USA. I 1948 reiste Torvik ut som misjonær til India og startet en misjonsstasjon i Sajinipara.

Splid

For Torvik var arbeidet som misjonær noe han var direkte kallet til fra Gud. Han hadde fått et oppdrag fra Gud om å forkynne kristendommen i Sentral-Asia. Fra hans perspektiv ga kallet ham en særskilt autoritet, og hans bibelforståelse ble dermed i hans øyne den gjeldende. I organisasjonen skapte denne holdningen store utfordringer. Andres meninger ble underordnet det Torvik selv sto for. Det skapte splid i organisasjonen når valgte organer og andre innen organisasjonen ble overprøvd av det de opplevde som Torviks subjektive fortolkning av evangeliene.

Kristendomsforståelse

Den tidligere generalsekretæren i Den norske Muhammedanermisjonen, Nils Egede Bloch-Hoell, hevdet ved femtiårs-jubileet at misjonen hadde hatt en individualistisk- pietistisk, bibeltro kristendomsforståelse. Det har vært strid i organisasjonen om i hvilken grad den skulle samarbeide med andre kirkesamfunn, slik som anglikanske og katolske.

Fra 1975 fikk NMM en markert lavkirkelig og anti-økumenisk linje. I 1980 vedtok landsstyret at «de menn som ønsker det kan ordineres». Med det var det klart at misjonsorganisasjonen sto for en linje der bedehusfolkets forkynnere ble prioritert framfor akademisk utdannede teologer. Forkynnelse var basert på kall og ikke noe man ble utdannet til. Samme år ble det vedtatt å bryte med Church of Pakistan som var en sammenslutning av ulike kristne trosretninger med lutheranere, anglikanere, presbyterianere og metodister. Flere av kirkens ledere ønsket å motarbeide et muslimsk påvirket fundamentalistisk bibelsyn. To av organisasjonens misjonærer mistet med vedtaket sin tilknytning til NMM.

I dag står stadig misjonen på en klar luthersk, bibeltro linje, men samarbeider med en rekke kirkesamfunn både i India og i Indonesia. I praksis har misjonen etter hvert tilpasset seg og fått en mer økumenisk linje.

Kristen Muslimmisjon i dag

Norge og Europa har i nyere tid fått mange tilhengere av islam. De fleste av dem har røtter i land der islam er den dominerende religionen. For KMM betyr det at misjonsmarken nå også er Norge og andre europeiske land. Utviklingen med større folkegrupper som er tilhengere av islam i Norge og Europa har også ført til at det har blitt debatt om KMM som en kulturimperialistisk organisasjon.

I flere land har det blitt umulig og noen steder forbudt å drive misjon. Reaksjonen på misjon fra militante, fundamentalistiske grupper har også ført til at misjonsarbeid enkelte steder har blitt farlig og at muslimer som omvender seg kan risikere voldelige reaksjoner.

Andre har ikke problemer med misjon og at kristne forsøker å overbevise om sin tro, men kritiserer at kristen misjon ofte har forsøkt å omvende mennesker som er marginaliserte eller har en svak posisjon.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Bloch-Hoell, Nils E. (1990). Den norske Muhammedanermisjon 50 år. Norsk tidsskrift for misjon, 1-2, side 37 -48.
 • Bloch-Hoell, Nils E. (1954). Muhammedanermisjonen – den aktuelle misjon. Norsk tidsskrift for misjon, side 170 – 183.
 • Chapman, Colin (2004). Time to Give Up the Idea of Christian Mission to Muslims? Some Reflections from the Middle East, International Bulletin of Missionary Research, Volume 28, No. 3, side 112-117.
 • Cragg, Kenneth (1985). The Call of the Minaret. New York: Orbis Books.
 • Flatland, Karl (1922). Fra Sudan. Kristiania: Den norske Sudanmisjon.
 • Dybdahl-Holthe, Nils (1989). På Jesu bud. Hovedtrekk i Den norske Muhammedanermisjons historie 1940 – 1990. Haugesund: Den norske Muhammedanermisjon.
 • Engelsviken, Tormod og Jørgensen, Knud (1994). Missiologi i dag. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Goddard, Hugh (2001). A History of Christian-Muslim relations. New York: New Amsterdam Books.
 • Goldsmith, Martin (1985). Islam og kristen mission. Stockholm: Normans förlag.
 • Hancock, Mary E. (2013). New mission paradigms and the encounter with Islam. Culture and Religion, Vol 14 (3), side 305 – 323.
 • Hwa, Yung (2003). Islam in South East Asia and Christian Mission. An International Journal of Holistic Mission Studies, Vol 20(4), side 220-222.
 • Myklebust, Ole Guttorm (1949). Muhammendanismen som misjonsproblem. Oslo: Egede instituttet.
 • Palmär, G. (1942). En ny port öppnas, Från Svenska Missionsförbundets arbete iÖstturkestan åren 1892 – 1938 och Indien åren 1940 – 1942.S tockholm : Svenska Missionsförbundet.
 • Robert, Dana Lee (2008). Converting colonialism: visions and realities in mission history, 1706 – 1914. Grand Rapids Michigan: William B. Eerdmans Publishers Co.
 • Rimehaug, Erling (2016, 16/6). Vi er alle misjonærer. Alle som kaller seg kristne er i realiteten misjonærer overfor muslimene. Vårt Land.
 • Ruthven, Malise (2012). Islam Christian Mission. New York: I.B.Tauris
 • Torvik, Otto (1981). Helene fra Kirgistan. Oslo: Luther forlag.
 • Torvik, Otto (1967). Blant muhammedanere i India. Stavanger: NOMI.
 • Torvik, Otto (1961). Muhammedanermisjon. Oslo: Den norske Muhammedanermisjon.
 • Torvik, Otto (1939). Mellem Muhamedanere: en spennende reise gjennem Sentral Asia. Bergen: Sambaandet forlag.
 • Zwener, Samuel M. (1941). The Cross above the Crescent. Michigan: LLC

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg