Kristen Gislefoss, norsk meteorolog, fjernsynsmeteorolog i NRK fra 1981. Oppvokst i Vennesla, Vest-Agder. Videregående skolegang ved Kristiansand katedralskole. Cand.real. ved Universitetet i Bergen med meteorologi hovedfag og ped.sem., studier 1973−80. Tilsatt ved Meteorologisk institutt fra 1990.