Kristall, navn på spesialseksjon tilkoblet den russiske romstasjonen Mir. Ble skutt opp 31. mai 1990, og bl.a. benyttet til materialtekniske eksperimenter. Kristall hadde en lengde på 13,7 m, en største diameter på 4,4 m og en vekt på 19,6 tonn. Ble ødelagt ved Mirs destruktive tilbakevending 23. mars 2001.