Krigslist, i internasjonal humanitærrett en bestemt type handlinger som har til hensikt å villede en militær motstander uten å overtre noen folkerettslig regel som gjelder under væpnet konflikt. Krigslist er uttrykkelig tillatt etter artikkel 37 nr. 2 i første tilleggsprotokoll av 1977 til de fire Genèvekonvensjonene av 1949, som definerer krigslist som "handlinger som tar sikte på å forlede en motstander eller få ham til å opptre overilet, men ... som ikke er svikaktige da de ikke tilsikter å vinne motstanderens tillit". Typiske eksempler på krigslist er bruk av kamuflasje, lokkefeller eller misvisende opplysninger. Krigslist må avgrenses mot svik, som er forbudt etter internasjonal humanitærrett.