Krigskorset med sverd, norsk krigsdekorasjon, innstiftet 23. mai 1941 av kong Haakon 7. Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i korsets midte. Krigskorsets bånd, som er i norske farger, er forsynt med sverd. Krigskorset utdeles av Kongen i statsråd for personlig innsats til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp. Innehavere av Krigskorset som utmerker seg igjen, kan tildeles nytt sverd. Det er på det meste utdelt 3 sverd til samme innehaver. Krigskorset bæres først av alle norske dekorasjoner. Se også krigsdekorasjoner.