Krišjānis Valdemārs, latvisk publisist; den sentrale personligheten i bevegelsen jaunlatvieši («unglatvierne»), som formulerte en latvisk nasjonal ideologi og dyrket frem en sterkere nasjonalfølelse blant latvierne i 1850- og 1860-årene. Han etablerte unglatviernes fremste organ, Pēterburgas Avīzes (Petersburgs Aviser), i 1862. Valdemārs så det som en viktig oppgave å drive folkeopplysning, og utgav mange skrifter bl.a. om naturvitenskapelige og økonomiske temaer. Han regnes også for den moderne latviske sjøfartens far.