Krišjānis Barons, latvisk folklorist og skribent; sentral skikkelse blant unglatvierne, var 1863–65 redaktør for deres organ Petersburgs Aviser. Han skrev en rekke folkeopplysende artikler innen biologi, astronomi, geografi og folkloristikk, men er mest kjent for sitt langvarige arbeid med å samle inn og gi ut latviske folkesanger, dainas. Barons' samling inneholder over 200 000 sanger (inkludert varianter), og ble utgitt i 6 bind 1894–1915. Norsk utvalg ved Erling Kittelsen i Dainas: latviske folkedikt (1996).