Krepsens vendekrets, en lillesirkel parallell med himmelens ekvator gjennom sommersolvervspunktet (deklinasjon + 23° 27ʹ). Brukes også av og til om den tilsvarende breddesirkel på Jorden (23° 27ʹ n.br.).