Kreon, gresk sagnkonge; bror av Iokaste og svoger av Oidipus, som han etterfulgte som konge i Theben. Han forbød Antigone å begrave Polyneikes' lik; dette førte både til Antigones og Kreons sønn Haimons død. – I andre greske sagn er Kreon konge i Korint; Jasons svigerfar.