Krengerup slott er oppført 1772 av Christian Rantzau. Det er en stor toetasjes bygning med valmtak og fremtrukne midtpartier, alt over en høy kjeller. Slottet rommer store samlinger av kunst, møbler, bøker og minner om slekten Rantzau, bl.a. «Den Rantzauske tavle» fra slutten av 1500-tallet, som viser slektens stamtre med 141 anevåpen og 50 av slektens herregårder.