Krasta, dagbrudd på krom i Albania; etablert 1963; gruve over 400 m dyp.