Kragehulfunnet, myr- eller mosefunn fra Fyn, Danmark. De første oldsakene ble funnet i 1761 ved torvgraving. H. C. C. Engelhardt foretok en utgravning i 1865. Den avdekket at oldsakene, stort sett våpen av jern, lå i stor uorden. Engelhardt tolket funnet som resultat av en samlet nedlegging, et såkalt krigsbytteoffer. Senere forskning har vist at det dreier seg om resultatet av flere nedlegginger. De eldste gjenstandene går trolig tilbake til yngre romertid. De fleste gjenstandene er imidlertid fra 400-tallet. Yngst er en gruppe fra 570–650. Disse siste gjenstandene er godt bevart i motsetning til de eldre som alle har vært ødelagt med forsett før nedlegging.