Kostroma, fylke i Russland, Kostromskaja oblast, nordøst for Moskva; 60 100 km2 med 697 000 innb. (2008). Administrasjonssenter: Kostroma. Bortsett fra denne byen finnes bare mindre byer og tettsteder. Volga renner gjennom fylkets sørvestlige del hvor også administrasjonssenteret ligger, og utgjør en viktig transportåre. Hovednæringer er skogbruk, tre- og papirindustri.