Kose-no-Kanaoka, japansk maler, stamfar for Kose-familien og virksom ved keiserhoffet i Kyoto ca. 880–900. Man kjenner ingen av hans arbeider, men han regnes som en av de største av de japanske mestere.