Litauen, ved byen Siauliai; et av landets største katolske minnesmerker. Den menneskeskapte høyden har gjennom tidene fungert som et gravmonument. Høyden er dekket av ca. 200 000 kors til minne om døde eller forsvunne personer. Den er også en tilkjennegivelse av litauernes kamp mot invasjon og okkupasjon. Flere forsøk på å jevne høyden med jorden er blitt gjennomført, men alle mislyktes.